Likwidacja zajęć fakultatywnych dla I stopnia studiów stacjonarnych – (dr hab. M. Łoszewska-Ołowska)

Szanowni Państwo,

w związku ze zbyt małą liczbą studentów zapisanych na zajęcia fakultatywne  Zbrodnia i kara w przekazie medialnym z dr hab. M Łoszewską-Ołowską na studiach stacjonarnych I stopnia Władze Wydziału podjęły decyzje o nieuruchomieniu tej grupy.

 

Studenci zapisani na te zajęcia proszeni są o przepisanie się poprzez podanie (ze zgodą nowego prowadzącego) złożone w Sekretariacie Studiów  na inne zajęcia fakultatywne.