Likwidacja grupy 2 zajęć z Etyki zawodowej dla I roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunek: logistyka i administrowanie w mediach

Szanowni Państwo,

w związku ze zbyt małą liczbą studentów zapisanych do grupy 2 (7 osób) zajęć z Etyki zawodowej na studiach stacjonarnych I stopnia Władze Wydziału podjęły decyzje o nieuruchomieniu tej grupy.

Studenci zapisani na  zajęcia do tej grupy proszeni są o przepisanie się poprzez podanie (ze zgodą prowadzącego) złożone w Sekretariacie Studiów  do pozostałych grup.