Poprawki przedmiotów dr Alicji Waszkiewicz-Raviv

Szanowni państwo,

poprawka z przedmiotu Psychologia mediów (dzienni) w dniu 3 marca godz. 8h aula kolumnowa na bednarskiej - test pisemny (forma jak poprzednio).

Przedmiot Myśl medioznawcza (tylko zaoczni) można pisać (forma testu jak poprzednio) w czasie weekendowych zajęć dnia 1 marca godz. 8.15 CIUW sala 306, przed moim wykładem, który rozpoczyna się o godz. 9h. Studenci zaoczni oraz dzienni mogą także przystąpić do zaliczenia w czasie sesji poprawkowej na dyżurach wykładowcy, czyli wg kalendarza akademickiego w dniach 28.02-05.03.2020. Dyżury należy sprawdzać na www WDIB UW w zakładce biogramu wykładowcy.