Płatny program stażowy "Pan-European Seal Programme 2020/2021" - rozpoczęcie naboru wniosków

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Warszawski rozpoczął nabór zgłoszeń do uczestnictwa w płatnych programach stażowych, które realizowane są przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) oraz przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach (m.in. plakat promujący program stażowy) oraz na stronie --> https://portal.uw.edu.pl/web/biuro-karier/pan-european-seal-programme