Komunikat Dziekana WDIB UW - funkcjonowanie Wydziału

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonym w dniu 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz w nawiązaniu do komunikatu Rektora UW z dnia 15 marca 2020 r., który dotyczy funkcjonowania Uczelni od 16 marca 2020 r., informujemy, że do odwołania został zamknięty budynek WDIB UW przy ul. Bednarskiej 2/4 w Warszawie. Wstęp do obiektu będą miały wyłącznie osoby upoważnione przez Dziekana Wydziału. W tej sytuacji sekcje wydziałowe nie będą przyjmowały interesantów (dotyczy to również sekcji finansowej WDIB UW). Wszelkie sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sytuacja w jakiej się znajdujemy jest wyjątkowa i niespodziewana. Prosimy zatem o zrozumienie ograniczeń, które zostały wprowadzone w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
Prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski