Wykaz przedmiotów prowadzonych zdalnie na studiach stacjonarnych WDIiB UW w terminie 23.03- 8.04. 2020

Szanowni Państwo

 w załączeniu wykazy przedmiotów prowadzonych zdalnie na studiach stacjonarnych WDIiB  UW w terminie 23.03- 8.04. 2020

-przedmioty prowadzone przez pracowników etatowych

-przedmioty prowadzone przez współpracowników Wydziału

UWAGA: terminy odbywania zajęć są tożsame z podanymi w siatce na semestr letni 2019/20