Wykaz przedmiotów prowadzonych zdalnie na studiach niestacjonarnych WDIiB UW na kierunku logistyka i administrowanie w mediach w terminie do 15.05. 2020 r.

Szanowni Państwo

 w załączeniu wykaz przedmiotów prowadzonych zdalnie na studiach niestacjonarnych (zaocznych) WDIiB UW na kierunku logistyka i administrowanie w mediach w terminie do 15.05. 2020 r.