Pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej - ankieta

Szanowni Państwo,
jestem studentką kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Zachęcam do udziału w badaniu na temat wódki oraz dziedzictwa kulturowego.
Poniższa ankieta składa się wyłącznie z pytań zamkniętych, jej uzupełnienie zajmie ok 7 minut. Udział w badaniu jest anonimowy i dobrowolny, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane w pracy magisterskiej.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpW4CLgoq9f7CrbBrXOtIB4Vn-HQK0THdDzXX8_MlJMPvNAw/viewform?usp=sf_link

Milena Tucholska