oferta stypendialna (USA) z Komisji Fulbrighta (wykładowcy, doktoranci)

Otrzymalismy ofertę stypendialną z Komisji Fulbrighta

 

przesyłamy do ewentualnego wykorzystania informacje na temat najbliższych naborów w ramach programów oferowanych przez Komisję Fulbrighta:

 

Fulbright Junior Research Award 2021-22

Dla kogo: osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych

Cel: stypendium badawcze w USA, zebranie materiałów do doktoratu 

Czas pobytu: od 4 do 10 miesięcy

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem

Termin składania wniosków: do 22 maja 2020 r.

Szczegółyhttps://fulbright.edu.pl/junior-award/

Fulbright Senior Award 2021-22

Dla kogo: pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora

Cel: stypendium badawcze lub badawczo-dydaktyczne w USA

Czas pobytu: od 3 do 10 miesięcy

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem

Termin składania wniosków: do 1 czerwca 2020 r.

Szczegółyhttps://fulbright.edu.pl/senior-award/

Fulbright STEM Impact Award 2020-2021

Dla kogo: pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora i doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych badaczy

Cel: stypendyści mają okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA

Czas pobytu: od 2 do 6 tygodni

Dziedziny: STEM - nauki inżynieryjno-techniczne oraz ścisłe i przyrodnicze wedle klasyfikacji MNiSW, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem

Termin składania wniosków: do 1 czerwca 2020 r.

Szczegółyhttps://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award

W razie pytań proponujemy kontaktować się z bezpośrednio osobami odpowiedzialnymi za dany program w Komisji Fulbrighta.

 

Z poważaniem,

Anna Sadecka

 

Anna Sadecka

Zastępca Kierownika Biura Współpracy z Zagranicą

Uniwersytet Warszawski

Pałac Kazimierzowski, p. 24

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Tel.: +48 22 55 24 010