Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Studencki tygodnik ITD -pisma młodej inteligencji w PRL”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Studencki tygodnik ITD -pisma młodej inteligencji w PRL” organizowanej z okazji 60-lecia powołania pisma. Organizatorem naukowym konferencji jest - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Celem konferencji jest próba wszechstronnej analizy fenomenu jakim na rynku wydawniczym w latach 1960-1990 było kolorowe pismo społeczno-kulturalne adresowane do środowiska studenckiego i młodej inteligencji oraz jego wpływu na kształtowanie się postaw i poglądów młodej polskiej inteligencji.

Został ustalony termin - czwartek 15 października 2020, w gmachu starego BUW. O dalszych szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Konferencja obejmuje:

  • Sesje plenarną, a w niej cztery referaty naukowe poświęcone genezie pisma i kierunkom jego rozwoju w poszczególnych dekadach, miejscu na rynku medialnym PRL, specyfice języka i sposobowi redagowania treści oraz zbiorowemu portretowi jego czytelników. Autorami referatów będą medioznawcy, kulturoznawcy i socjologowie o uznanym dorobku akademickim.
  • Trzy panele dyskusyjne (moderowane) poświęcone roli tygodnika ITD jako rzecznika swoich czasów i pokoleń swoich czytelników związane z: budową świadomości społecznej, podmiotowości środowiska studenckiego i akademickiego, budową nowego spojrzenia na świat i cywilizację, edukację, w tym seksualną, oraz nowatorskiemu podejściu do języka, sposobu redagowania i ilustrowania pisma. Specjalne miejsce znajdzie tu też misja ITD w świecie młodej kultury (kontrkultury): od prezentacji i promocji młodych twórców z kręgu kultury studenckiej i niezależnej, poprzez udział pisma w najważniejszych wydarzeniach tych środowiska, po dorobek związanych z pismem grafików, fotografików i rysowników. Ich twórczość stała się katalizatorem zmian w myśleniu młodej inteligencji o uczestnictwie w kulturze. Uczestnikami paneli będą byli dziennikarze ITD oraz twórcy związania z pismem.
  • Wydawnictwo autorstwa red. Marty Sztokfisz będące dziennikarskim spojrzeniem na sukces dziennikarski i towarzyski pisma.
  • Wydawnictwo pokonferencyjne, zawierające referaty wygłoszone podczas konferencji, zredagowany zapis dyskusji podczas paneli uzupełnione o najciekawsze materiały z historii ITD (fotoreportaż, reportaż, felieton, rysunek satyryczny) oraz bibliografię i indeks osobowy dziennikarzy pisma. Będzie to pierwsze na rynku wydawniczym wydawnictwo naukowe poświęcone tygodnikowi ITD.
  • Wystawę zdjęć fotoreporterów ITD (w Domu Spotkań z Historią), pracujących lub współpracujących z pismem w latach 1960-1990. Pismo było miejscem debiutu kilku pokoleń fotografików, wspólny dorobek których stworzył szkołę reportażu ITD i uznawany jest za jeden z przyczółków walki o wolność wypowiedzi artystycznej w polskiej fotografii prasowej.
  • Strona obchodów Jubileuszu – 60latitd.pl