AKTUALIZACJA: UWAGA STUDENCI! WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT DYDAKTYKI

Koleżanki i Koledzy, Państwo studenci

Uprzejmie informuję, że:

  • na naszym Wydziale letnia sesja egzaminacyjna odbędzie się będzie w terminie 13.07-2.08.2020, sesja poprawkowa pozostaje bez zmian (31.08- 13.09.2020),
  • nie wykluczam zgody na indywidualne zmiany terminów sesji na pisemne życzenie studentów,
  • kalendarz terminów zaliczeń i egzaminów w sesji letniej oraz poprawkowej musi być dostarczony do Sekcji Toku Studiów do 15 czerwca 2020 roku,
  • formy zaliczeń oraz sposób odbywania egzaminów powinien być wyrazem konsensusu pomiędzy studentami a prowadzącym zajęcia,
  • zmiana formy zaliczeń/egzaminu (np. na zdalne) powoduje konieczność zmiany zapisów w sylabusach przedmiotów, proszę uaktualnić je w USOS,.
  • egzaminy dyplomowe (licencjackie i magisterskie) mogą odbywać się w zarówno w formie zdalnej jak i w realu, należy jednak poinformować o tym Sekcję Toku Studiów,
  • proszę pamiętać, ze zgodę na skład komisji egzaminacyjnej i termin obrony wydaje KJD,
  • do egzaminów certyfikacyjnych na B2 (i innych) przystępują TYLKO studenci III roku studiów licencjackich,
  • Komisje Certyfikacyjne pracują nad zdalnym trybem przeprowadzania egzaminów z języków obcych i na początku czerwca zostaną opublikowane procedury dotyczące tych egzaminów.

O każdej zmianie w realizacji procesu dydaktycznego zostaną Państwo poinformowani. Proszę śledzić na bieżąco informacje na stronie Wydziału.

 

Anna Kamler,
Prodziekan Wydziału ds. dydaktycznych i studenckich.