Konkurs dla dziennikarzy #Youth4Regions organizowany przez Komisję Europejską!

Konkurs jest skierowany do studentów dziennikarstwa oraz młodych dziennikarzy. Laureaci otrzymają szansę przyjazdu do Brukseli i wzięcia udziału w jednym z najważniejszych wydarzeń roku: Europejski Tydzień Regionów i Miast 2020. Ponadto, będą uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich z redaktorami największych europejskich mediów. Odwiedzą również siedziby instytucji unijnych i spotkają się z przedstawicielami regionalnej administracji z państw europejskich w ramach odbywającego się w tym czasie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (Open Days). Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i podróży.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie przez specjalny formularz załączając krótki artykuł w jednym z 24 oficjalnych języków UE lub krótki reportaż wideo, w którym zaprezentowany będzie projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego lub Fundusz Spójności. W przypadku video, należy dołączyć skrypt w języku angielskim.

Tematem przewodnim konkursu jest solidarność. Formularz zgłoszeniowy - https://youth4regions.tw.events/en/registration-form. Termin składania wniosków upływa 13 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komisja-europejska-oglasza-konkurs-dla-mlodych-dziennikarzy/

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions

Załączniki:
Pobierz plik (Konkurs KE_Youth4Regions_2020.docx)Konkurs KE_Youth4Regions_2020.docx1226 kB