Ważna informacja dla studentów II roku studiów licencjackich dot. egzamin z języków obcych w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020

 
W związku z ogłoszeniem przez Radę Koordynacyjną ds. Biegłości Językowej UW zasad organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020, które dają możliwość zdawania egzaminu wyłącznie studentom III roku studiów licencjackich oraz III, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich informuję, że studenci, którzy zgodnie z programem realizowanego na WDIB UW kierunku maja obowiązek zaliczenia egzaminu z języka obcego na poziomie B2 na II roku studiów w roku akademickim 2019/20 będą mogli zdawać egzamin w kolejnym roku akademickim, bez konieczności ubiegania się o warunkowe zaliczenie roku i zaliczania 2 pkt ECTS dodatkowym przedmiotem.

Dotyczy to wyłącznie egzaminu z certyfikacyjnego z języka obcego. Lektoraty należy zaliczać zgodnie z programem studiów.

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych
Dr hab. Anna Kamler, prof.ucz.