Obrony prac licencjackich i magisterskich - instrukcje

Szanowni Państwo,

przesyłamy w załączeniu nową stronę tytułową pracy dyplomowej w wersji edytowalnej oraz instrukcje do Zarządzenie nr 120 Rektora UW z 5 czerwca 2020 roku określające składanie prac dyplomowych w APD i elektronicznego wypełniania protokołów egzaminów dyplomowych.