"Zarządzanie w Kulturze" - nabór tekstów

Szanowni Państwo,

zapraszam do nadsyłania tekstów naukowych do czasopisma "Zarządzanie w Kulturze". W załączniku przesyłam informację o aktualnym naborze do numeru tematycznego Instytucja kultury - doświadczenia i perspektywy. Termin nadsyłania napisanych po polsku bądź po angielsku artykułów upływa 15 listopada 2020 roku.