Student News 2020 - fragmenty programu informacyjnego przygotowanego przez studentów studiów I stopnia w ramach specjalizacji tv

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo pt. Student News 2020. Są to fragmenty programu informacyjnego przygotowanego przez studentów studiów I stopnia w ramach specjalizacji tv. Studenci tworzyli program podczas zajęć prowadzonych online w trakcie pandemii z wykorzystaniem własnego sprzętu rejestrującego i montażowego.