Zwycięstwo w Rankingu Kierunków Studiów w grupie kierunków dziennikarstwo i komunikacja - Perspektywy 2020

Z ogromną dumą i radością informujemy, że Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW po raz kolejny zwyciężył w Rankingu Kierunków Studiów w grupie kierunków dziennikarstwo i komunikacja, przygotowanym w ramach 21. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Nagrodę tę Wydział odbiera rokrocznie od 2014 roku.

Nasz Wydział przewyższył w notowaniach m.in. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (II miejsce), Uniwersytet Wrocławski (III miejsce) i Uniwersytet Łódzki (IV miejsce).
Kryteriami w konkursie są prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał dydaktyczny i akademicki, efektywność naukowa oraz umiędzynarodowienie.

Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się 17 lipca 2020, nagrodę odebrał Dziekan naszego Wydziału, prof. dr hab. Janusz Adamowski.