Prof. dr hab. Janusz Adamowski ponownie wybrany Dziekanem Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii!

Rektor Elekt – prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak zaakceptował kandydaturę prof. dr hab. Janusza Adamowskiego na Dziekana WDIB UW. Kandydatura wyłoniona została na podstawie wyborów, do których uprawnione było Kolegium Elektorów naszego Wydziału. Prof. dr hab. Janusz Adamowski już podczas głosowania indykacyjnego otrzymał 80% poparcie, nie został także wyłoniony kontrkandydat. W czasie głosowania na dziekana „na tak” dla kandydatury prof. Adamowskiego było 88% głosujących. Wobec powyższego Dziekanem Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii na najbliższą kadencję został prof. dr hab. Janusz Adamowski.