NOWE TERMINY ZJAZDÓW NA STUDIACH ZAOCZNYCH

W związku z uaktualnionym przez Rektora UW kalendarzem akademickim i decyzją o tym, że zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 rozpoczną się 15 października zmuszeni jesteśmy na większości kierunków przesunąć zjazd, który miał się odbyć przed wskazaną datą. Na czerwono wprowadzono nowy termin zjazdu. Pozostałe terminy zjazdów  bez zmian.