Rejestracja na zajęcia na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021

Instrukcja rejestracji na zajęcia

Stacjonarne I stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

II rok ponowna rejestracja na „Warsztat specjalizacyjny” - 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Logistyka i administrowanie w mediach

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

III rok – rejestracja na seminarium dyplomowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Architektura przestrzeni informacyjnych

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Publikowanie współczesne

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Stacjonarne II stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Logistyka i administrowanie w mediach

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Zarządzanie Big Data

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Niestacjonarne I stopnia

Logistyka i administrowanie w mediach

III rok – rejestracja na seminarium dyplomowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Niestacjonarne II stopnia

Logistyka i administrowanie w mediach

II rok – rejestracja na zajęcia fakultatywne – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Architektura przestrzeni informacyjnych

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – 01.10.2020 godz. 20:00 – 21.10.2020 23:59

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – termin będzie podany po 16 X 2020 r. po ostatecznym zakończeniu rekrutacji

Publikowanie współczesne

I rok - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe – termin będzie podany po 16 X 2020 r. po ostatecznym zakończeniu rekrutacji