Likwidacja grup ćwiczeniowych studiach stacjonarnych na kierunku: dziennikarstwo i medioznawstwo

Szanowni Państwo,

w związku ze zbyt małą liczbą uczestników Władze Wydziału podjęły decyzje o likwidacji niżej wymienionych grup ćwiczeniowych na studiach stacjonarnych na kierunku :Dziennikarstwo i medioznawstwo

 

III rok studia i stopnia

-seminarium licencjackiej, sp. PRiMM (dr A. Waszkiewcz-Raviv)

 

II rok studia II stopnia

-godz. 9.45-11.15 (poniedziałek)- Myśl medioznawcza gr 2 (dr A.Waszkiewicz-Raviv) (zajęcia od 30.11-25.01)

-godz. 11.30-13.00 (czwartek)- seminarium warsztatowe (red. S.Zawiśliński)

Studenci zapisani na zajęcia do tej grupy proszeni są o przepisanie się w systemie USOS (w terminie do 18.10.) do pozostałych grup z tych przedmiotów.