Komunikat KJD z dnia 20 października 2020 w sprawie listy zajęć realizowanych na WDIB stacjonarnie

Realizując obowiązek aktualizacji wykazu zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym wynikający z Zarządzenia Rektora UW nr 233  z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 217 Rektora UW z dnia 29 września 2020r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii podjęto następujące decyzje obowiązujące na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

1/. Zajęcia realizowane stacjonarnie

Zajęcia praktyczne, realizowane w studiu radiowym i telewizyjnym w ramach specjalizacji radiowej i telewizyjnej na kierunku: dziennikarstwo i medioznawstwo, odbywają się wg. dotychczasowych ustaleń tj. stacjonarnie z podziałem na grupy i zachowaniem reżimu sanitarnego.

KJD w porozumieniu z koordynatorami specjalizacji na bieżąco monitoruje sytuację. Koordynatorzy pozostają w kontakcie mailowym ze studentami. W razie podjęcia decyzji o odwołaniu zajęć w danym terminie studenci otrzymają wiadomość mailowo.

 

2/. Zajęcia zawieszone do prowadzenia stacjonarnego na czas pozostawania Warszawy w strefie czerwonej (dotyczy to również zajęć prowadzonych w formie hybrydowej)

Kierunek: dziennikarstwo i medioznawstwo

- Warsztat specjalizacyjny (logopedia) dr hab. J. Bloch – zajęcia odbywają się online do odwołania

- Techniki mowy (seminarium warsztatowe ), dr hab. J. Bloch- zajęcia odbywają się online do odwołania

- zajęcia w ramach specjalizacji foto – zajęcia odbywają się online do odwołania

- Montaż-obraz jako tożsamość (ćw.), C. Ciszewski -zajęcia odbywają się online do odwołania

Kierunek: logistyka i administrowanie w mediach

- Podstawy budowy i eksploatacji sprzętu teleinformatycznego (ćw.), K. Żukowski- -zajęcia odbywają się online do odwołania

Kierunek: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

-Trening umiejętności interpersonalnych – ćwiczenia, dr K. Iwanicka- zajęcia zawieszone do odwołania

Kierunek: publikowanie współczesne

-Projektowanie publikacji – laboratorium, mgr A. Zawisza- zajęcia zawieszone do odwołania

-Publikacje cyfrowe – laboratorium, dr hab. A. Chamera-Nowak, mgr J. Grzymała- zajęcia zawieszone do odwołania

-Technologie wydawnicze – laboratorium, dr Grzegorz Boguta- zajęcia zawieszone do odwołania

-Przygotowanie wydawnictw cyfrowych EDY-2- dr hab. A. Chamera-Nowak, mgr J. Grzymała- zajęcia zawieszone do odwołania

 

Wraz z wznowieniem zajęć na  kierunkach informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  oraz publikowanie współczesne zostanie podana informacja o zasadach ich odrobienia.

 

3/. Zajęcia, które przechodzą z formy stacjonarnej na formę zdalną niezależnie od pozostawania w strefie czerwonej

Kierunek: dziennikarstwo i medioznawstwo

- Od dokumentacji do kreacji cz. II, red. Marek Miller

- Montaż-obraz jako tożsamość  (w), dr hab. Michał Bukojemski

- Techniki wydobywania informacji, R. Rogatko

Kierunek: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

-Digitalizacja i udostępnianie dokumentów w cyfrowych bibliotekach, repozytoriach i archiwach – laboratorium, dr Z. Dobrowolski

 

4/. Do odwołania nie przewiduje się  dopuszczonej wcześniej w niektórych przypadkach możliwości organizowania pojedynczych spotkań stacjonarnych ze studentami w ramach zajęć, co do zasady prowadzonych online.