REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE - LATO 2020

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE 2020/2021

Rejestracja na zajęcia programowe oraz fakultatywne w semestrze letnim, 2020/2021 odbędzie się w następujących terminach:

I TURA –  Wszystkie rejestracje rozpoczynają się o godz. 20.00 (*wymuszone podpięcia)

Studia stacjonarne

Kierunek architektura przestrzeni informacyjnych 22.12.2020 r. – 12.01.2021

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 22.12.2020 r. – 12.01.2021

Podczas tej rejestracji będą wyłączone zapisy na specjalizację dla studentów II stopnia. Odbędzie się ona w II turze.

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 22.12.2020 r. – 12.01.2021

Logistyka i adminiatrowanie w mediach 22.12.2020 r. – 12.01.2021

Kierunek publikowanie współczesne 22.12.2020 r. – 12.01.2021

Zarządzanie Big Data 22.12.2020 r. – 12.01.2021

Studia niestacjonarne

Kierunek architektura przestrzeni informacyjnych 08.02.2021 – 08.03.2021

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo - 08.02.2021 – 08.03.2021

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 08.02.2021 – 08.03.2021

Logistyka i adminiatrowanie w mediach 08.02.2021 – 08.03.2021

Kierunek publikowanie współczesne 08.02.2021 – 08.03.2021

II TURA – Wszystkie rejestracje rozpoczynają się o godz. 20.00  (*wymuszone podpięcia)

Studia stacjonarne

Kierunek architektura przestrzeni informacyjnych 08.02.2021 – 08.03.2021

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo 08.02.2021 – 08.03.2021

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 08.02.2021 – 08.03.2021

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach 08.02.2021 – 08.03.2021

Kierunek publikowanie współczesne 08.02.2021 – 08.03.2021

Zarządzanie Big Data 08.02.2021 – 08.03.2021

*Podczas rejestracji student będzie musiał od razu wybrać program, do którego będzie chciał podpiąć dany przedmiot, na który się zarejestruje.

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie, to również należy zarejestrować się do tej grupy pomimo, że to tylko jedna grupa.

W indywidualnych przypadkach rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na dorejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

Rejestracji dokonujemy na stronie https://usosweb.uw.edu.pl