Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii był patronem medialnym konkursu „Od samorządu do samorządności”, ogłoszonego w czerwcu 2019 r. – czas na podsumowania!

Krajowa Izba Gospodarcza w ramach obchodów swojego 30-lecia postanowiła wzmocnić głos polskiej samorządności jako jedno z najważniejszych zjawisk ostatnich trzech dekad. W tym celu w ramach ogólnopolskiego konkursu KIG zaprosiła reportażystów do stworzenia jej literackich obrazów. Tak powstała publikacja „Od samorządu do samorządności”.

 


Partnerami projektu są:
Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej
Konrad Adenauer Stiftung

Patroni medialni:
Radio Tok FM
Big Book Cafe
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego


Minęło 40 lat od utworzenia w Polsce Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, 30 lat od powstania samorządu gospodarczego i ponad 20 lat od reformy samorządu lokalnego. Idea samorządu nie wystarczyła jednak do stworzenia społeczeństwa, w którym obywatele czują się jak u siebie w domu. Wywalczone podstawowe prawa i wartości to jedynie fundament. Nie zbudujemy naszego państwa bez więzi lokalnych, poczucia wspólnoty, kapitału społecznego, inkluzji politycznej czy wreszcie społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego wychodząc od samorządu, powinniśmy zwrócić się w kierunku samorządności.

Samorządność: a co za tym idzie – inicjatywy lokalne, oddolne, fakt, że obywatele i obywatelki biorą sprawy w swoje ręce. To nie zawsze muszą być inicjatywy udane; zdarza się, że nie są. Liczy się natomiast to, że ktoś podjął działanie, że nie zgodził się na status quo, że chciał coś zmienić.

Do pomocy w zebraniu i opisaniu tych przypadków KIG w drodze konkursu zaprosiła reportażystów i reportażystki, wierząc, że jest to grupa, która będzie w stanie najtrafniej uchwycić fenomen polskiej samorządności.
Uczestnicy konkursu w swoich pracach odnieśli się do jednego z 4 obszarów tematycznych:
• samorządność biznesu,
• samorządność obywateli,
• samorządność lokalna,
• społeczni strażnicy demokracji.

Konkurs „Od samorządu do samorządności” został ogłoszony w czerwcu 2019 r.

Jury konkursu stworzyli:
Konrad Ciesiołkiewicz – Komitet Dialogu Społecznego KIG
Dorota Groyecka – „Non/Fiction”
Katarzyna Sekutowicz – Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Ewa Siwek – Krajowa Izba Gospodarcza
Grzegorz Sroczyński – Tok FM
Jacek Żakowski – „Polityka”, Przewodniczący Jury

Finaliści konkursu – autorzy reportaży zamieszczonych w publikacji:
Beata Bialik
Karolina Brzezińska
Ignacy Dudkiewicz
Iga Dzieciuchowicz
Jakub Halcewicz-Pleskaczewski
Kamila Kielar
Aleksandra Pezda
Grzegorz Przepiórka
Adriana Rozwadowska
Krzysztof Story
Martyna Wojtkowska


Zbiór reportaży „Od samorządu do samorządności” został wydany z okazji obchodów jubileuszu 30-lecia Krajowej Izby Gospodarczej.
Publikację można pobrać w formacie pdf, epub lub mobi na stronie KIG: www.kig.pl: https://kig.pl/od-samorzadu-do-samorzadnosci-publikacja-na-30-lecie-kig/   

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.