Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii patronem medialnym konkursu Krajowej Izby Gospodarczej "Od samorządu do samorządności"

odsdsKrajowa Izba Gospodarcza w ramach obchodów swojego 30-lecia postanowiła wzmocnić głos polskiej samorządności, która okazała się jednym z najważniejszych zjawisk ostatnich trzech dekad. W tym celu w ramach ogólnopolskiego konkursu KIG zaprosiła reportażystów do stworzenia jej literackich obrazów. Tak powstała publikacja „Od samorządu do samorządności”.

Partnerzy publikacji: Komitet Dialogu Społecznego KIG, Fundacja Konrada  Adenauera.
Patroni medialni: Radio TOK FM, Big Book Cafe, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.

Minęło 40 lat od utworzenia w Polsce Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, 30 lat od powstania samorządu gospodarczego i ponad 20 lat od reformy samorządu lokalnego. Idea samorządu nie wystarczyła jednak do stworzenia społeczeństwa, w którym obywatele czują się jak u siebie w domu. Wywalczone podstawowe prawa i wartości to jedynie fundament. Nie zbudujemy naszego państwa bez więzi lokalnych, poczucia wspólnoty, kapitału społecznego, inkluzji politycznej czy wreszcie społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego wychodząc od samorządu, powinniśmy zwrócić się w kierunku samorządności.

 „W Polsce dużo mówi się o samorządności. Nie brakuje debat, dyskusji, wnikliwych teoretycznych analiz. Problemy samorządu i samorządności, szczególnie w wymiarze instytucjonalnym, są szeroko opisane w literaturze. W licznych publikacjach znajdziemy m.in. analizy historyczne tego zjawiska, opisy obecnego modelu samorządności w Polsce, a także propozycje reform. Oprócz teorii, warto jednak również pokazywać, w jaki sposób idea samorządności realizowana jest w praktyce przy rozwiązywaniu konkretnych problemów, z którymi borykają się np. społeczności lokalne.
Spojrzenie na samorządność z perspektywy konkretnych inicjatyw daje możliwość bliższego poznania okoliczności ich powstawania, przyjrzenia się motywom, jakie kierowały pomysłodawcami, oraz warunkom, w jakich te pomysły się rozwijały. Pozwala to lepiej zrozumieć sens i znaczenie samorządności” – pisze Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Andrzej Arendarski, we wstępie do publikacji „Od samorządu do samorządności”.

Do opisania polskiej samorządności KIG w drodze konkursu zaprosiła reportażystów i reportażystki, wierząc, że jest to grupa, która będzie w stanie najtrafniej uchwycić jej fenomen.
Uczestnicy konkursu w swoich pracach odnieśli się do jednego z czterech obszarów tematycznych:
• samorządność biznesu,
• samorządność obywateli,
• samorządność lokalna,
• społeczni strażnicy demokracji.

Konkurs „Od samorządu do samorządności” został ogłoszony w czerwcu 2019 r.

Jury konkursu stworzyli:
Konrad Ciesiołkiewicz – Komitet Dialogu Społecznego KIG
Dorota Groyecka – „Non/Fiction”
Katarzyna Sekutowicz – Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Ewa Siwek – Krajowa Izba Gospodarcza
Grzegorz Sroczyński – Tok FM
Jacek Żakowski – „Polityka”, Przewodniczący Jury

Finaliści konkursu – autorzy reportaży zamieszczonych w publikacji
„Od samorządu do samorządności”:
Beata Bialik
Karolina Brzezińska
Ignacy Dudkiewicz
Iga Dzieciuchowicz
Jakub Halcewicz-Pleskaczewski
Kamila Kielar
Aleksandra Pezda
Grzegorz Przepiórka
Adriana Rozwadowska
Krzysztof Story
Martyna Wojtkowska

Zbiór reportaży „Od samorządu do samorządności” został wydany z okazji obchodów jubileuszu 30-lecia Krajowej Izby Gospodarczej.

Pobierz bezpłatny ebook
Publikację można pobrać w formacie pdf, epub lub mobi na stronie KIG: www.kig.pl: https://kig.pl/od-samorzadu-do-samorzadnosci-publikacja-na-30-lecie-kig/