Informacja o zapisach na specjalizację Dziennikarstwo multimedialne dla studiów II stopnia

Specjalizacja dziennikarstwo multimedialne dostarcza podstawowej wiedzy niezbędnej do pracy w nowoczesnych portalach i telewizjach internetowych, a także w mediach tradycyjnych, w których potrzebne są multidyscyplinarne umiejętności. Szczególny nacisk położony zostanie na realizowanie przez studentów konkretnych zadań i projektów.

 W ramach zajęć  studenci otrzymają wiedzę o sposobach i metodach docierania do źródeł i gromadzenia dokumentacji multimedialnej, selekcjonowania żródeł oraz wykorzystywania ich w komentarzach i recenzjach, krótkich formach informacyjno - dokumentalnych, foreportażach i fotocastach.

Zajęcia mają charakter warsztatowy.

 W roku 2021 zadania wykonywane przez studentów polegać będą m.in. na przygotowaniu i realizacji autoprezentacji AV , recencji AV, fotoreportażu ( fotocastu), multimedialnego wywiadu i sylwetki ( portretu). Prace  będą realizowane przy wykorzystaniu przystępnych programów prezentacyjnych i montażowych ( np. Movavi, Power Point, Movie Maker).

Wykładowcy :

 red. Stanisław Zawiśliński

 red. Konrad J. Zarębski

Zapisy

Na specjalizacje zapisy będą dostępnie w rejestracji w USOSweb od 8.02.2021 od godz. 20:00