Lista osób przyjętych na specjalizację tv w ramach kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo; studia II stopnia, stacjonarne

Lista osób przyjętych na specjalizację tv w ramach kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo; studia II stopnia, stacjonarne:

L.P.

Numer albumu

1.

412779

2.

402618

3.

402116

4.

433003

5.

432817

6.

401880

7.

432348

8.

432123

9.

433117

10.

432852

11.

432672

12.

395789

13.

432993

14.

402110

15

382816

16.

432813

17.

433126

18.

401855

19.

382403

20.

259640