Informacja o salach udostępnianych studentom w czasie dni z zajęciami stacjonarnymi w sem. letnim

Do dyspozycji studentów kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo oraz logistyka i administrowanie w mediach zostaje oddana aula kolumnowa (ul. Bednarska 2/4) 

Dodatkowo dla studentów I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia  kierunku: dziennikarstwo i medioznawstwo w niedziele: 28 II, 14 III, 28 III, 11 IV, 25 IV, 16 V, 30 V, 13 VI- sala 0,04

W salach obowiązuje reżim sanitarny.

Prosimy o przychodzenie z własnym sprzętem i słuchawkami.