Informacja dla studentów w sprawie łączenia się na pierwszych zajęciach w semestrze letnim:

Prowadzący zajęcia powinien przed pierwszymi zajęciami z danego przedmiotu wysłać link do spotkania poprzez USOS-mail. Nie dotyczy to zajęć  prowadzonych w semestrze zimowym i kontynuowanych w semestrze letnim, jeśli został utworzony link do spotkań na cały rok akademicki.

Jeśli student nie otrzyma linku powinien skontaktować się z prowadzącym mailowo (adres wskazany w systemie USOS).