Likwidacja grup zajęciowych na studiach stacjonarnych na kierunku: dziennikarstwo i medioznawstwo

Szanowni Państwo,

w związku ze zbyt małą liczbą uczestników, KJD Wydziału podjęła decyzje o likwidacji niżej wymienionych grup na studiach stacjonarnych na kierunku: dziennikarstwo i medioznawstwo.

Studenci zapisani na zajęcia do niżej wymienionych grup proszeni są o przepisanie się w systemie USOS do pozostałych grup z tych przedmiotów

Zajęcia fakultatywne

-Komunikowanie polityczne- dr hab. M. Kaczmarek-Śliwińska –poniedziałek godz. 11.30-13.00

 

I rok studia I stopnia

-Etyka dziennikarska –gr. 4 . (mgr M. Sztyber)-środa, godz. 18.30-20.00

-Media i polityka- gr. 4 (prof. A. Jaskiernia, dr Ł.Szurmiński)- środa, godz. 8.00-9.30

-Warsztat dziennikarski- gr. 2 (dr M. Kożdoń-Dębecka) – poniedziałek, godz. 15.00-18.15

 

II rok studia I stopnia

-specjalizacja dziennikarstwo multimedialne (koordynator red. S. Zawiśliński)

-specjalizacja prasowa (koordynator dr Ł. Szurmiński)

Studenci zapisani na wyżej wymienione specjalizacje  proszeni są o przepisanie się w systemie USOS  na pozostałe specjalizacje,  a w przypadku zainteresowanie sp. analityk mediów- osoby proszone są o kontakt z koordynatorem- dr K. Brylską)

 

I rok studia II stopnia

-proseminarium mgr  (dr J.Barlik)

-proseminarium mgr (dr Ł.Przybysz)

-proseminarium mgr (dr A.Waszkiewicz-Raviv)

- specjalizacja Edukacja medialna (koordynator dr hab. K.Gajlewicz-Korab)

 

II rok studia II stopnia

-seminarium warsztatowe - Etos i pieniądze, dziennikarze i mediaworkerzy. Kluczowe decyzje etyczne w pracy dziennikarza (dr hab. J. Wasilewski)- czwartek godz. 9.45-11.15

- seminarium warsztatowe- Telewizyjne gatunki promocyjne-dr M. Kożdoń-Dębecka- wtorek- godz. 16.45-18.15