„Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” w bazie Scopus

„Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” w bazie Scopus

Czasopismo „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” prowadzone przez Katedrę Historii Książki i Mediów pod redakcją prof. ucz., dr hab. Jacka Puchalskiego będzie indeksowane w bazie naukowej Scopus. Czasopismo przeszło pozytywnie proces oceny, a recenzenci podkreślili w niej, że ma ono wysoki poziom naukowy i przyciąga autorów z całego świata. Mimo wysoko wyspecjalizowanej treści „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, jak zaznaczono w ocenie, jest czasopismem istotnym dla międzynarodowej publiczności naukowej i zawodowej. 

Gratulujemy Redaktorowi Naczelnemu i całemu Zespołowi Redakcyjnemu "Z Badań..." !