Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rekomendacjami rektora Sławomira Żółtka przesyłam „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego”, przygotowany przez zespół ekspercki Uniwersytetu Warszawskiego.

Informator dziś został zamieszczony na stronie UW: https://www.uw.edu.pl/przeciwdzialanie-molestowaniu-seksualnemu-na-uczelni-informator-uniwersytetu-warszawskiego/

Informator to dokument wpisujący się w wartości i standardy etyczne UW, wśród których znajduje się m.in. wzajemny szacunek i równe traktowanie wszystkich członków społeczności akademickiej. Na Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca dla molestowania seksualnego. 

Publikacja zawiera zasady i procedury obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim, oraz rekomendacje i porady dotyczące przeciwdziałaniu i reagowaniu w sytuacjach molestowania seksualnego. Znaleźć tam można informacje dotyczące m.in.:

  •                definicji i przykładów molestowania seksualnego,
  •                sposobów przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, które może podjąć każda osoba należąca do społeczności uniwersyteckiej,
  •                możliwości uzyskania wsparcia, sposobów i procedur zgłaszania molestowania seksualnego do instytucji uniwersyteckich,
  •                niewłaściwych i niedozwolonych relacji o charakterze emocjonalno-intymnym na uczelni.