Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rekomendacjami rektora Sławomira Żółtka przesyłam „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego”, przygotowany przez zespół ekspercki Uniwersytetu Warszawskiego.

Informator dziś został zamieszczony na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z jego treścią oraz jak najszersze udostępnienie go na wydziałach i w jednostkach - poprzez wewnętrzne listy mailingowe do osób pracujących i studiujących, a także poprzez zamieszczenie go na stronach internetowych jednostek.

Informator to dokument wpisujący się w wartości i standardy etyczne UW, wśród których znajduje się m.in. wzajemny szacunek i równe traktowanie wszystkich członków społeczności akademickiej. Na Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca dla molestowania seksualnego. 

Publikacja zawiera zasady i procedury obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim, oraz rekomendacje i porady dotyczące przeciwdziałaniu i reagowaniu w sytuacjach molestowania seksualnego. Znaleźć tam można informacje dotyczące m.in.:

  • definicji i przykładów molestowania seksualnego,
  • sposobów przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, które może podjąć każda osoba należąca do społeczności uniwersyteckiej,
  • możliwości uzyskania wsparcia, sposobów i procedur zgłaszania molestowania seksualnego do instytucji uniwersyteckich,
  • niewłaściwych i niedozwolonych relacji o charakterze emocjonalno-intymnym na uczelni.

 Wkrótce Informator będzie również dostępny w wersji angielskiej oraz w wersji dla osób posługujących się programami do odczytu ekranu.

Pozdrawiam serdecznie,

Julia Kubisa