Rejestracja na zajęcia na semestr zimowy 2021/2022 - aktualizacja

Instrukcja rejestracji na zajęcia

Stacjonarne I stopnia

Architektura przestrzeni informacyjnych

I rok - po zakończeniu rekrutacji. Informacja o jej rozpoczęciu będzie wysłana e-mailem do każdego studienta

II i III rok

I tura - 21.06.2021 godz. 20:00 - 11.07.2021 godz. 23:59

II tura - 06.09.2021 godz. 20:00 - 26.09.2021 godz. 23:59

Dziennikarstwo i medioznawstwo

I rok - po zakończeniu rekrutacji. Informacja o jej rozpoczęciu będzie wysłana e-mailem do każdego studienta 

II i III rok

I tura - 21.06.2021 godz. 20:00 - 11.07.2021 godz. 23:59

II tura - 06.09.2021 godz. 20:00 - 26.09.2021 godz. 23:59

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

I rok - po zakończeniu rekrutacji. Informacja o jej rozpoczęciu będzie wysłana e-mailem do każdego studienta 

II i III rok

I tura - 21.06.2021 godz. 20:00 - 11.07.2021 godz. 23:59

II tura - 06.09.2021 godz. 20:00 - 26.09.2021 godz. 23:59

Logistyka i administrowanie w mediach

I rok - po zakończeniu rekrutacji.

II i III rok

I tura - 21.06.2021 godz. 20:00 - 11.07.2021 godz. 23:59

II tura - 06.09.2021 godz. 20:00 - 26.09.2021 godz. 23:59

Publikowanie współczesne

I rok - po zakończeniu rekrutacji. Informacja o jej rozpoczęciu będzie wysłana e-mailem do każdego studienta 

II i III rok

I tura - 21.06.2021 godz. 20:00 - 11.07.2021 godz. 23:59

II tura - 06.09.2021 godz. 20:00 - 26.09.2021 godz. 23:59

Stacjonarne II stopnia

Architektura przestrzeni informacyjnych

I rok - po zakończeniu rekrutacji. Informacja o jej rozpoczęciu będzie wysłana e-mailem do każdego studienta 

Dziennikarstwo i medioznawstwo

I rok - po zakończeniu rekrutacji. Informacja o jej rozpoczęciu będzie wysłana e-mailem do każdego studienta 

II rok

I tura - 21.06.2021 godz. 20:00 - 11.07.2021 godz. 23:59

II tura - 06.09.2021 godz. 20:00 - 26.09.2021 godz. 23:59

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

I rok - po zakończeniu rekrutacji. Informacja o jej rozpoczęciu będzie wysłana e-mailem do każdego studienta 

II rok

I tura - 21.06.2021 godz. 20:00 - 11.07.2021 godz. 23:59

II tura - 06.09.2021 godz. 20:00 - 26.09.2021 godz. 23:59

Logistyka i administrowanie w mediach

I rok - po zakończeniu rekrutacji. Informacja o jej rozpoczęciu będzie wysłana e-mailem do każdego studienta 

II rok

I tura - 21.06.2021 godz. 20:00 - 11.07.2021 godz. 23:59

II tura - 06.09.2021 godz. 20:00 - 26.09.2021 godz. 23:59

Publikowanie współczesne

I rok - po zakończeniu rekrutacji. Informacja o jej rozpoczęciu będzie wysłana e-mailem do każdego studienta 

Zarządzanie Big Data

I rok - po zakończeniu rekrutacji. Informacja o jej rozpoczęciu będzie wysłana e-mailem do każdego studienta 

II rok

I tura - 21.06.2021 godz. 20:00 - 11.07.2021 godz. 23:59

II tura - 06.09.2021 godz. 20:00 - 26.09.2021 godz. 23:59

Niestacjonarne I stopnia

Architektura przestrzeni informacyjnych

I rok - po zakończeniu rekrutacji. Informacja o jej rozpoczęciu będzie wysłana e-mailem do każdego studienta 

II i III rok

I tura - 28.06.2021 godz. 20:00 - 11.07.2021 godz. 23:59

II tura - 06.09.2021 godz. 20:00 - 26.09.2021 godz. 23:59

Dziennikarstwo i medioznawstwo

I rok - po zakończeniu rekrutacji. Informacja o jej rozpoczęciu będzie wysłana e-mailem do każdego studienta 

II i III rok

I tura - 28.06.2021 godz. 20:00 - 11.07.2021 godz. 23:59

II tura - 06.09.2021 godz. 20:00 - 26.09.2021 godz. 23:59

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

I rok - po zakończeniu rekrutacji. Informacja o jej rozpoczęciu będzie wysłana e-mailem do każdego studienta 

II i III rok

I tura - 28.06.2021 godz. 20:00 - 11.07.2021 godz. 23:59

II tura - 06.09.2021 godz. 20:00 - 26.09.2021 godz. 23:59

Logistyka i administrowanie w mediach

I rok - po zakończeniu rekrutacji. Informacja o jej rozpoczęciu będzie wysłana e-mailem do każdego studienta 

II i III rok

I tura - 06.09.2021 godz. 20:00 - 26.09.2021 godz. 23:59

Publikowanie współczesne

I rok - po zakończeniu rekrutacji. Informacja o jej rozpoczęciu będzie wysłana e-mailem do każdego studienta 

II i III rok

I tura - 28.06.2021 godz. 20:00 - 11.07.2021 godz. 23:59

II tura - 06.09.2021 godz. 20:00 - 26.09.2021 godz. 23:59

Niestacjonarne II stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo

I rok - po zakończeniu rekrutacji. Informacja o jej rozpoczęciu będzie wysłana e-mailem do każdego studienta 

II rok

I tura - 28.06.2021 godz. 20:00 - 11.07.2021 godz. 23:59

II tura - 06.09.2021 godz. 20:00 - 26.09.2021 godz. 23:59

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

I rok - po zakończeniu rekrutacji. Informacja o jej rozpoczęciu będzie wysłana e-mailem do każdego studienta 

II rok

I tura - 28.06.2021 godz. 20:00 - 11.07.2021 godz. 23:59

II tura - 06.09.2021 godz. 20:00 - 26.09.2021 godz. 23:59

Logistyka i administrowanie w mediach

I rok - po zakończeniu rekrutacji. Informacja o jej rozpoczęciu będzie wysłana e-mailem do każdego studienta 

II rok

I tura - 06.09.2021 godz. 20:00 - 26.09.2021 godz. 23:59

Publikowanie współczesne

I rok - po zakończeniu rekrutacji. Informacja o jej rozpoczęciu będzie wysłana e-mailem do każdego studienta