Nieuruchomienie specjalności Zarządzanie i technologie mediów - studia zaoczne I stopnia

Szanowni Państwo, 
w związku ze zbyt małą liczbą studentów, II roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia na kierunku

Logistyka i administrowanie w mediach, zapisanych w systemie USOS na specjalność Zarządzanie i technologie mediów.
Władze Wydziału podjęły decyzję o nieuruchomieniu tej grupy.
Osoby, które zapisały się na tą specjalność zostaną przeniesione specjalność Logistyka i marketing w mediach.