Informacja dla osób wznawiających się na studia (nie dotyczy wznowienia na obronę)

Bardzo prosimy o składanie podań o wznowienie najpóźniej do 15 września 2021 r. Po tym terminie podania będą rozpatrywane negatywnie ze względu na niemożność dołączenia osoby wznawiającej się do grup zajęciowych z dniem 1 października. Nie przewidujemy zatem wznawiania w trakcie trwania semestru. Wyjątkiem może być sytuacja, w której osoba wznawia się z różnicami programowymi obejmującymi semestr letni. Wówczas możliwe będzie pozytywne rozpatrzenie podania, które zostanie złożone nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

Własnoręcznie podpisane podanie należy skierować do Prodziekan ds. studenckiej (Kierownika jednostki Dydaktycznej) i wysłać pocztą na adres: Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa lub złożyć osobiście w Sekcji Toku Studiów.

W razie wątpliwości i pytań dotyczących wznowień prosimy kontaktować się z Sekcją Toku Studiów.