Festiwalowa Kronika Filmowa

W dniach 25-28 czerwca grupa Studentów Wydziału Dziennikarstwa wzięła udział w warsztatach dziennikarskich w Sandomierzu w ramach Festiwalu Filmów Spotkań NieZwykłych.

Zadaniami Studentów grupy prasowej było przygotowanie dwóch numerów Biuletynu Festiwalowego, a grupa telewizyjno-filmowa stworzyła dwie Kroniki Festiwalowe.

Warsztaty dziennikarskie w Sandomierzu, to spotkanie studentów dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego ze środowiskiem lokalnym. Ich celem jest zrobienie dokumentacji dziennikarskiej w momencie święta sztuki, jakim jest festiwal w mieście – o jego wpływie na mieszkańców, o sposobie rozumienia sztuki przez gości festiwalu i mieszkańców miasta i okolicy. Co jest im bliskie? Czego poszukują w sztuce? W jaki sposób miejsce wpływa na odbiór? Fakt taki pozwala wyznaczyć pole obserwacji i twórczą konfrontację w obu kierunkach; studenci - mieszkańcy Sandomierza, mieszkańcy - studenci.

Owocem tych spotkań są Festiwalowe Kroniki Filmowe i Biuletyn Festiwalowy.

Opiekunami grupy telewizyjno-filmowej byli: dr Sławomir Rogowski, red. Dariusz Łukawski, Krzysztof Sokół i Malwina Żuchniewicz.
Opiekunami grupy prasowej byli: red. Stanisław Zawiśliński i red. Konrad Zarębski

 

 

Zachęcamy do obejrzenia!