Dni adaptacyjne na WDIB 2021

Studia stacjonarne I stopnia

Studentów licencjackich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia zapraszamy na spotkania, które odbędą się w wyznaczonych terminach w budynkach Wydziału, w których w przyszłości będą Państwo uczestniczyć w zajęciach.  Na dziennikarstwie i logistyce, ze względu na dużą liczebność pierwszych lat, spotkania odbędą się w grupach. Na pozostałych kierunkach bez podziału na grupy, w dużych salach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Podczas dni adaptacyjnych będzie istniała możliwość odbioru legitymacji studenckiej.

Grafik spotkań:

  • architektura przestrzeni informacyjnych

28 września (wtorek), godz. 9.00, sala 318, ul. Nowy Świat 69, 3 piętro 

  • dziennikarstwo

28 września (wtorek),  ul. Bednarska 2/4, spotkanie rozpoczyna się w holu przy głównym wejściu do budynku:

- godz. 9.00 - osoby z nazwiskami na litery A-Gr

- godz. 10.00 - osoby z nazwiskami na litery Gu-Ma

- godz. 11.00 - osoby z nazwiskami Mi-Żu

  • logistyka

28 września (wtorek), ul. Bednarska 2/4, spotkanie rozpoczyna się w holu przy głównym wejściu do budynku:

- godz. 12.00 - osoby z nazwiskami A-Kę

- godz. 13.00 - osoby z nazwiskami Kl-Pę

- godz. 14.00 - osoby z nazwiskami Pi-Zw

  • publikowanie współczesne

28 września (wtorek), godz. 10.00, sala 318, ul. Nowy Świat 69, 3 piętro 

Studia stacjonarne II stopnia

Dni adaptacyjne odbędą się zdalnie, z wyjątkiem spotkania dla, (uruchamianego w tym roku akademickim) kierunku architektura przestrzeni informacyjnych. Linki do spotkań online zostaną wysłane na studenckie adresy mailowe (w domenie UW) najpóźniej na dzień przed wyznaczonymi terminami spotkań.

Grafik spotkań:

  • architektura przestrzeni informacyjnych

28 września, godz. 11.00,  sala 318, ul. Nowy Świat 69, 3 piętro 

  • logistyka

28 września (wtorek), godz. 10.30

  • big data

28 września (wtorek), godz. 10.30

  • dziennikarstwo

28 września (wtorek), godz. 12.00

Studia niestacjonarne I i II stopnia

Ze względu na trwającą rekrutację informacja o spotkaniach adaptacyjnych zostanie podana w październiku. Informacja będzie umieszczona na stronie Wydziału oraz rozesłana mailowo na adresy w domenie UW. Spotkania planowane są w formie zdalnej, w czasie pierwszego zjazdu.

Na adresy w domenie UW zostanie też rozesłana Informacja o możliwości odbioru legitymacji  studenckich w terminie przed pierwszym zjazdem.