Likwidacja grupy seminarium licencjackiego studiach stacjonarnych na kierunku: dziennikarstwo i medioznawstwo

Szanowni Państwo,

w związku ze zbyt małą liczbą uczestników Władze Wydziału podjęły decyzje o likwidacji niżej wymienionych grup seminaryjnych na studiach stacjonarnych na kierunku: dziennikarstwo i medioznawstwo

-Dr hab. A. Waszkiewicz-Raviv

-Dr J.Barlik

-Dr hab. M. Tobera

-Dr hab. K. Kamińska-Chełminiak

 

Studenci zapisani na zajęcia do tej grupy proszeni są o przepisanie się do pozostałych grup poprzez złożenie podania w systemie USOS wraz ze zgodę przeszłego promotora.