Godziny dziekańskie 2 listopada 2021 r. od 8.00 do 13.00

Decyzją Dziekana i Prodziekan ds. studenckich, na wniosek Samorządu, na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, na wszystkich kierunkach i latach studiów, zostają wprowadzone 2 listopada 2021 r. (wtorek) godziny dziekańskie obejmujące zajęcia prowadzone stacjonarnie i zdalnie  w czasie od 8.00 do 13.00.

Od godz. 13.15 zajęcia w tym dniu odbywają się zgodnie z planem.