"Różne aspekty gry i grywalizacji w kulturze XXI w." - zaproszenie na konferencję

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Różne aspekty gry i grywalizacji w kulturze XXI wieku, organizowanej przez Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej KUL oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL.

Konferencja jest skierowana zarówno do studentów, doktorantów, jak i pracowników naukowych. Chcielibyśmy, aby w czasie konferencji gry oraz grywalizacja stały się przedmiotem refleksji badawczej specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe.