IV edycja konkursu NAUKA JEST DLA LUDZI

Konkurs „Nauka jest dla ludzi” powstał w celu wyłonienia i promocji badań naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, które dotyczą aktualnych wyzwań społeczno-gospodarczych lub zmieniają rozumienie świata. Zachęcamy członków kadry naukowej do prezentowania wyników realizowanych badań, zwłaszcza tych budzących duże zainteresowanie społeczne, dotykających ważnych tematów społecznych oraz tych, które znajdują zastosowanie w gospodarce, w instytucjach rządowych lub samorządowych.

Inicjatywa jest skierowana do pracowników etatowych Uniwersytetu Warszawskiego, studentów studiów trzeciego stopnia (doktorskich) na Uniwersytecie Warszawskim lub osób realizujących kształcenie w Szkole Doktorskiej UW. Wspieramy działania mediowe w celu popularyzacji efektów badań.

Więcej informacji: https://cwid.uw.edu.pl/formularz-zgloszeniowy-konkursu-nauka-jest-dla-ludzi