Okresowe przejście na kształcenie zdalne na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii

W związku z sytuacją epidemiczną została podjęta decyzja o okresowym przejściu, na naszym Wydziale na studiach pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, na kształcenie zdalne w dniach 6 – 22 grudnia 2021 r.

W trybie stacjonarnym pozostają zajęcia dydaktyczne prowadzone na specjalizacji radiowej oraz wykład „Case studies of popular spanish fictions: La Casa de Papel, Élite…”.

Od 23 grudnia do 9 stycznia będzie trwała przerwa świątecznej, po której od 10 stycznia 2022 r. wracamy do kształcenia na zasadach obowiązujących od 1 października b.r., tj. hybrydowo, w sposób określony w planie zajęć.

Zasady prowadzenia zajęć.

Przypominamy, że wszystkie zajęcia prowadzone będą synchronicznie, tj. w dniach i godzinach wskazanych w planie.

Kontakt ze studentami przed pierwszymi zajęciami zdalnymi

Prowadzący zajęcia online przed pierwszymi zajęciami przechodzącymi do prowadzenia zdalnego wyśle link do spotkania poprzez USOS-mail.  Jeśli student nie otrzyma linku powinien skontaktować się z prowadzącym mailowo (adres wskazany w systemie USOS).

Sale przeznaczone dla studentów, którzy będą zainteresowani łączeniem się z budynków Wydziału

Do dyspozycji studentów pozostaje aula kolumnowa (ul. Bednarska 2/4)  oraz sala  307 w budynku na ul. Nowy Świat 69 (III piętro)

Prosimy o przychodzenie z własnym sprzętem i słuchawkami.

Posiadanie adresu mailowego w studenckiej domenie UW i korzystanie z poczty uniwersyteckiej

Przypominamy o obowiązku posiadania adresu mailowego w domenie UW.

Zarówno łączenie się na zajęcia prowadzone zdalnie, jak i mailowa komunikacja z pracownikami i Wydziałem powinna odbywać się z wykorzystaniem tego adresu.

Dla osób, które nadal nie mają w USOS-ie wpisanego adresu w domenie UW informacja o jego utworzeniu znajduje się pod wskazanym linkiem:

https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/