Promocja badań naukowych - konkurs grantowy IDUB

Szanowni Państwo

Informujemy, że do 4 lutego br. trwa nabór projektów skierowanych na promocję badań naukowych zrealizowanych na Uniwersytecie Warszawskim. W konkursie mogą wziąć udział pracownicy zatrudnieni na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w latach 2019-2021 prowadzili prace naukowe i uzyskali wyniki tych badań.  Mogą oni starać się o dofinansowanie promocji wyników swoich badań wśród odbiorców spoza grona naukowego – ogółu społeczeństwa interesującego się nauką, np. wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli, organizacji pozarządowych lub decydentów.

Przyznana kwota, do 20 000 zł na projekt, może zostać wykorzystana na sfinansowanie artykułu, publikacji, książki, podcastu, bloga, strony WWW lub innej metody przyczyniającej się do zwiększenia rozpoznawalności Uniwersytetu Warszawskiego, jego pracowników oraz prowadzonych badań (za wyjątkiem wykładu, prezentacji lub warsztatów – na dofinansowanie których zostanie rozpisany niebawem kolejny konkurs).

Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest nie później niż na dzień 18.03.2022 r. Wnioskodawcy na rozliczenie projektu będą mieli 9 miesięcy (liczone od daty przyznania finansowania).


Szczegółowe informacje oraz zasady przyznawania środków dostępne są na stronie IDUB: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-2/