Uznanie przedmiotu jako OGUN

Szanowni Państwo,
 
Po rozmowie z Panią Prodziekan Prof. UW dr hab. Anną Kamler zostało ustalone, że wszystkie przedmioty, które w kodzie mają "OG" są traktowane jako wykład ogólnouniwersytecki niezależnie od wydziału który go organizuje.