Gościnny wykład prof. dr. hab. Andreia Richtera - relacja

Dnia 16 marca odbył się gościnny wykład prof. dr. hab. Andreia Richtera pt. „Propaganda a wolność mediów: uwarunkowania prawne i polityczne”. Andrei Richter jest starszym doradcą w biurze Przedstawiciela ds. Wolności Mediów w OBWE. Wykład profesora dotyczył kwestii związanych z propagandą w mediach i trudnością jej definiowalności.

Uczestnicy spotkania zadawali pytania, na które profesor chętnie i wyczerpująco odpowiadał. Wykład przeprowadzony był w języku angielskim.