Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, Łódź, 12-14 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie przesłane przez organizatorów:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 16 marca br. została uruchomiona rejestracja udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Jest to największe środowiskowe przedsięwzięcie adresowane do P.T.
Pracowników szkół wyższych i instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk odpowiedzialnych za tytułową pomoc materialną. Dodatkowe informacje można znaleźć w załączonym komunikacie oraz na stronie internetowej:
http://fpm.edu.pl/pl/konf-szkoleniowa

W tym miejscu wskazujemy na wysoki poziom merytoryczny konferencji; wykład otwarcia wygłosi Pan Profesor Jan Paweł Tarno, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wybitny znawca tytułowej problematyki. Nie bez znaczenia jest tu cykliczny charakter konferencji - ubiegłoroczna edycja zgromadziła 120 osób. Wskazać należy również na umiarkowaną opłatę związaną z udziałem w 3-dniowej konferencji na tle typowo komercyjnych ofert.

Program konferencji uwzględnia obrady poświęcono blokom tematycznym skupionych wokół takich części jak: postępowanie administracyjne, zasady obliczania dochodu oraz kryteria stypendiów o charakterze naukowym.
Dopełnieniem są zajęcia poświęcone komunikacji ze studentami. Wskazać również należy na wyróżnik - prezentację założeń środowiskowego projektu regulacji w przedmiocie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.