szczegóły odbywania praktyk na wdib uw

Ważne informacje:

  • Informacja o wymaganej liczbie godzin obowiązkowych praktyk zawodowych znajduje się w programach poszczególnych kierunków studiów.
  • Skany wszelkich dokumentów związanych z praktykami należy przysyłać na mejla praktykizawodowe@uw.edu.pl
  • Studenci ubiegający się o zwolnienie z praktyk ze względu na wykonywaną pracę powinni przesłać na powyższy adres „wniosek o zaliczenie na podstawie umowy o pracę” oraz kopię umowy o pracę (może być również umowa o dzieło, umowa zlecenie, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie o zatrudnieniu). Proszę pamiętać, że czynności zawodowe wykonywane w ramach zatrudnienia (samozatrudnienia) powinny być powiązane z kierunkiem studiów.
  • Każdy student kontaktujący się w sprawie praktyk powinien umieścić pod swoim nazwiskiem następujące informacje: numer albumu, rok studiów, kierunek, tryb studiów (według wzoru: Jan Kowalski, nr albumu 123456, I rok Logistyka i administrowanie w mediach, studia niestacjonarne).
  • Każdy student powinien sprawdzić w programie studiów, do którego semestru ma przypisane praktyki i wówczas, we wskazanym terminie, przysyłać zaświadczenie o ich realizacji.
  • Studenci planujący obronę w danym miesiącu powinni przynajmniej 4 tygodnie wcześniej rozliczyć się z praktyk.
  • Jeśli realizacja praktyk wymaga umowy oraz skierowania, proszę przynajmniej 4 tygodnie przed ich rozpoczęciem zgłosić się do opiekuna praktyk w celu dopełnienia wszelkich formalności.
  • Praktyki mogą być realizowane w kilku miejscach, ważne, aby student „uzbierał” wymaganą liczbę godzin (wówczas opiekun praktyk otrzymuje od studenta kilka zaświadczeń o odbyciu praktyk).

kontakt z opiekunami praktyk

  • Dla studentów kierunków: Dziennikarstwo i medioznawstwo, Zarządzanie Big Data, Logistyka i administrowanie w mediach.

Dr hab. Kamila Kamińska-Chełminiak

Opiekun praktyk zawodowych na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

e-mail: praktykizawodowe@uw.edu.pl

  • Dla studentów kierunków: Architektura przestrzeni informacyjnych, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Publikowanie współczesne.

Mgr Robert Brzóska

Opiekun praktyk studenckich na kierunkach studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Architektura przestrzeni informacyjnych oraz Publikowanie współczesne.

e-mail: r.brzoska@uw.edu.pl

Dokumenty dotyczące procesu odbywania praktyk

Search