Sekcja USOS

Sekcja USOS

Koordynator ds. USOS:
mgr Iwona Brzezińska
telefon: (22) 55-20-283
e-mail:i.brzezinska4@uw.edu.plusos.student.wdib@uw.edu.pl 

Koordynator studiów podyplomowych
Koordynator ds. planów zajęć na Kierunki API, BN i PW:
mgr Robert Brzóska
telefon: (22) 55-20-285
e-mail:r.brzoska@uw.edu.pl
 
Koordynator ds. planów zajęć na Kierunki DM, LAM, ZBD:
telefon: (22) 55-23-944
e-mail:j.krzesnicka@uw.edu.pl

Search