Studenci

Materiał z cyklu "Równoważni"

Przedstawiamy kolejny materiał z cyklu "Równoważni", który został opublikowany w uniwersyteckich kanałach na Facebooku oraz YouTubie. Materiał adresowany do pracowników UW. O tym, czym jest mobbing oraz jakie zachowania noszą znamiona mobbingu opowiada Magdalena Miksa, koordynatorka ds. przeciwdziałania mobbingowi na UW. 

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska - termin zaliczenia poprawkowego: 02.03.2020/poniedziałek, sala 2.13

Termin zaliczenia poprawkowego: 02.03.2020/poniedziałek, sala 2.13

Godz.14.45:

 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie public relations
 • Komunikowanie się w nowych mediach
 • Teoria komunikowania masowego

Proszę o punktualne przybycie, ponieważ w sytuacji znacznej liczebności grup poprawka odbędzie się z podziałem na mniejsze grupy.

Godz. 15.15:

 • Podstawy public relations

Proszę o punktualne przybycie, ponieważ w sytuacji znacznej liczebności grup poprawka odbędzie się z podziałem na mniejsze grupy.

Dyżury:

 • 31.01.2020 /piątek, godz. 9-10, s. -1.10
 • 04.02.2020 /wtorek, godz. 12-13, s. -1.10

Aktualne info: http://monikakaczmarek-sliwinska.pl/student.html

Praktyki , staż, praca dla studentów dziennikarstwa

Radio Bogoria to rozwijająca się stacja lokalna z grodziska Mazowieckiego (ok 30 km od Warszawy)

Chcemy podnosić stale poziom naszego przekazu, a na lokalnym rynku nie jest łatwo znaleźć młodych, wykształconych ludzi potrafiących rzetelnie pracować w newsroomie, jako wydawcy wiadomości lub reporterzy.

Wpadliśmy na pomysł aby zainteresować studentów Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego naszą ofertą.

Co można u nas zyskać?! W skrócie nauczymy młodych ludzi dziennikarstwa od strony praktycznej. Kawę każdy parzy sobie sam;)

- gwarantujemy okres przyuczenia w newsroomie. Za okres przyuczenia nie pobieramy opłat i nie płacimy praktykantowi. Od praktykanta zależy jak długo będzie trwało przyuczenie.

- Po okresie przyuczenia praktykanci stają się współpracownikami i za każdy materiał przygotowany samodzielnie otrzymują już wynagrodzenie, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w naszej stacji.

- Nasza redakcja nie jest duża, ale dzięki temu panują to niekorporacyjne zwyczaje. Jesteśmy rodziną dziennikarzy, pasjonatów.

- Myślę, że nasza oferta może być atrakcyjna dla wszystkich, którzy szukają prawdziwych praktyk, którzy nie chcą za nie płacić, parzyć kawy bardziej doświadczonym kolegom i "skakać' po pączki, jak to czasem bywa w dużych mediach. U nas w fajnej atmosferze można nauczyć się dziennikarstwa. Osoby u nas pracujące w tej chwili są doświadczonymi dziennikarzami pracującymi wcześniej w dużych rozgłośniach, redakcjach prasowych itp. Wciąż współpracujemy z innymi i stale się rozwijamy. Byli pracownicy Radia Bogoria świetnie sobie radzą na rynku medialnym zasilając min redakcje telewizyjne, prasowe i radiowe. U nas naprawdę można nauczyć się dziennikarstwa.

Redaktor Programowy
Radia Bogoria
Tomasz Sikorski
(22)734 79 12
mob: 608 079 062
email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o rejestracji na lektoraty dla studentów studów niestacjonarnych (zaocznych) na semestr letni

Studenci uczestniczący w lektoratach w semestrze zimowym na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, chyba że wydział zdecyduje inaczej.

Dotyczy to również sytuacji, w której student nie dysponuje już żetonami,co będzie łączyło się z koniecznością uiszczenia opłaty za kolejny semestr lektoratu!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (tylko z semestru letniego!) w terminie:

31.01. – 18.02.2020 r.

 

Rejestracja na e-lektoraty odbędzie się w tym samym terminie.

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59. W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

 • Wszyscy nowi studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – rejestracja żetonowa:

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php

 • Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły:

http://szjo.uw.edu.pl/132-2/

Dane w systemie rejestracji są odświeżane cyklicznie i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach 10.01. – 27.02.2020

pod adresem: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=28

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

 • Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisania się na wybrany lektorat. Student może się zapisać do wybranej grupy, nawet jeśli ma ona inny poziom, niż wynik uzyskany w teście poziomującym.
 • Oznaczenia poziomów grup dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.
 • Studentom, którzy nie zapiszą się samodzielnie na lektorat w USOS, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.
 • Studenci studiów niestacjonarnych mają możliwość skorzystania nie tylko z grup dla nich dedykowanych, ale również z innych „żetonowych” lektoratów na UW, jeśli są w stanie uczestniczyć w zajęciach, które odbywają się w tygodniu, a nie w weekendy. Jeśli w USOS jest grupa, która ma odpowiedni poziom językowy i pasujące terminy, a są w niej jeszcze wolne miejsca, w celu dopisania się na listę student zaoczny powinien zwrócić się do Biura Pełnomocnika Rektora UW ds. organizacji nauczania języków obcych (http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=61).

Nagrody SDP 2019

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyzna nagrody za najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i Internecie, opublikowane lub wyemitowane w mediach w roku 2019. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy dziennikarze, fotoreporterzy i fotografowie. Termin składania prac mija 10 lutego br.

W tym roku nagrody i wyróżnienia przyznane będą w 15 kategoriach. Najstarsza nagroda - Główna Nagroda Wolności Słowa dotyczy publikacji w obronie demokracji i praworządności, demaskujących nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka; ufundowana jest przez Zarząd Główny SDP w najwyższej w tym konkursie wysokości 20 tys. zł. Stowarzyszenie jest również fundatorem Nagrody Watergate, przyznawanej za najlepsze prace z zakresu dziennikarstwa śledczego.

Pozostałe kategorie konkursowe: Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie, Nagroda im. Krystyny Grzybowskiej za publicystykę o tematyce europejskiej, Nagroda im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy, Nagroda im. Janusza Kurtyki za publikacje o tematyce historycznej, Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne, Nagroda im. Aleksandra Milskiego dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich społeczności, Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej, Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego skierowana do młodych dziennikarzy (do 30 roku życia) za wyróżniające się dokonania dziennikarskie, Nagroda im. Kazimierza Wierzyńskiego za publikacje o tematyce sportowej. SDP zaprasza fotoreporterów i fotografów do dwóch kategorii konkursowych: Nagroda im. Eugeniusza Lokajskiego za fotografię o tematyce sportowej oraz Nagroda im. Erazma Ciołka za fotografię społecznie zaangażowaną.

W ramach konkursu SDP organizowana jest również nagroda Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos” (afiliowanego przy SDP) - Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego, przyznawana za najlepsze publikacje o problemach ochrony środowiska.

W tym roku SDP wprowadziło do regulaminu Nagrodę Specjalną Fundacji Solidarności Dziennikarskiej jako piętnastą kategorię konkursową.

Oceniając nadesłane publikacje, Jury konkursu o Nagrody SDP 2019 będzie brało pod uwagę następujące kryteria: oryginalność i nowatorstwo prac, śmiałość w podejmowaniu tematów trudnych i kontrowersyjnych, atrakcyjność formalną przekazu i jego komunikatywność, walory dydaktyczne i estetyczne, rzetelność - zwłaszcza przy oddzielaniu informacji od opinii i komentarzy, odkreślanie, co jest własną oceną, a co cytatem, wiarygodność, udokumentowanie źródeł i weryfikację podanych treści, zachowanie proporcji i kontekstu sprawy. Nagradzane będą przede wszystkim prace autorskie - indywidualne lub zespołowe, ale nagroda może być przyznana również redakcji.

Laureatów najlepszych publikacji wybierze Jury Główne Nagród SDP, natomiast nagrody za zdjęcia i fotoreportaże przyzna odrębny skład jurorów – ekspertów fotografii prasowej. Jury Główne opierać się będzie na rekomendacjach Jury Selekcyjnego, które dokona przeglądu i oceny wszystkich nadesłanych prac. Rekomendacje Jury Selekcyjnego nie są jednak wiążące dla Jury Głównego.

Ocena prac zgłoszonych do nagród fotograficznych również będzie przebiegać dwuetapowo: selekcji dokona zespół jurorów powołany przez Klub Fotografii Prasowej SDP, w drugim etapie laureatów wybierze Jury Główne Nagród Fotograficznych.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w regulaminie https://sdp.pl/wp-content/uploads/2020/01/Regulamin-Nagrody-SDP-2019.pdf

Karta zgłoszenia: https://sdp.pl/wp-content/uploads/2020/01/Karta-zg%C5%82oszenia-Nagrody-SDP-2019.pdf

Laureatów Nagród SDP 2019 poznamy podczas uroczystej gali wręczenia nagród w marcu br., na którą zapraszamy do Domu Dziennikarza w Warszawie.

Komunikaty dotyczące przebiegu konkursu podawane będą na bieżąco na portalu www.sdp.pl

Nie żyje nasz Współpracownik i Przyjaciel redaktor Janusz Walczak

Pracował jako dziennikarz, fotoreporter wojenny, redaktor naczelny. Od 2018 roku był współpracownikiem naszego Wydziału - prowadził zajęcia ze studentami logistyki mediów.

Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Koleżanki i Koledzy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

UWAGA, zmiana w godzinach dyżuru dr hab. Anny Jupowicz-Ginalskiej (29 stycznia 2020)!

Szanowni Państwo, ze względu na sprawy organizacyjne, musiałam zmienić godziny środowego dyżuru.
Jeszcze raz podaję informacje na temat zaliczeń/egzaminów i dyżurów właśnie:
 
- LOGISTYKA (GRUPA 2700-L-LM-D5MAME-LMM) pisze test 29 stycznia (środa), sala 0.04, godz. 8.30 - 9.00.
- PRMM (GRUPA 2700-L-DM-D3WSMM-PRM) pisze test 29 stycznia (środa), sala 0.04, godz. 10.30 - 11.00.
Proszę, aby Państwo przybywali z kwadrans wcześniej, abyśmy mogli punktualnie rozpocząć pracę.

NOWE godziny dyżurów (dwa 29 stycznia, -1.10).
- 12.00-12.50 oraz 15.00-16.00 (na drugi dyżur zapraszam głównie Panie, które tego dnia miały egzamin językowy).

Z poważaniem,
Anna Jupowicz-Ginalska

Zgromadzenie Przedstawicieli Organizacji Studenckich

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisem Regulaminu Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego §5 ust. 4 termin Zgromadzenia Przedstawicieli Organizacji Studenckich został wyznaczony na 31 stycznia br. W załączeniu treść zawiadomienia w powyższej sprawie.

Wybory 2020 na UW

Wiosną 2020 roku na Uniwersytecie odbędą się m.in. wybory rektora uczelni na kadencję 2020-2024, a także wybory członków Senatu UW. Wcześniej odbędą się wybory członków Kolegium Elektorów, którzy wybiorą rektora. O terminach zebrań wyborczych w poszczególnych okręgach będą informowały właściwe komisje wyborcze.

Informacje na temat terminarza wyborczego, okręgów wyborczych, liczby elektorów reprezentujących poszczególne grupy społeczności akademickiej oraz wszelkich innych kwestii związanych z wyborami publikowane są na bieżąco na stronie: www.uw.edu.pl/wybory-2020-na-uw.